Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

eksikonomo

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ και αναλαμβάνουμε να σας προμηθεύσουμε με αξιόπιστα υλικά και να εκτελέσουμε με αξιοπιστία τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας σας. Οι μηχανικοί μας και τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας κατέχουν πολυετή εμπειρία όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και κλεισίματος του φακέλου.

 

Βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί μία κατοικία στο Πρόγραμμα είναι να:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Όσον αφορά τις εργασίες που μπορεί να σας καλύψει η ΑΡΚΕΣΙΟΣ εμπορική είναι οι εξής:

 

  • Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Ε.Θ.) θα θωρακίσουν την τοιχοποιία σας και θα απαλλαγείτε από την απώλεια θερμότητας του σπιτιού σας ενώ παράλληλα, θα ανανεώσετε την όψη του.

 

  • Θερμομόνωση και Στεγάνωση του Δώματος αποτελεί μία σημαντική εργασία, καθώς οι ταράτσες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του κτίσματος με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλές απώλειες θερμότητας.

 

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και ρολών: Σύνθετα κουφώματα PVC, αλουμίνια ή ξύλινα, συνδυαστικά με την Εξωτερική Θερμομόνωση, αποτελούν τη σίγουρη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας στην οικία σας.

 

 

Οι υπόλοιπες επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος είναι :

 

  • Συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού (Φ/Β)