Μονωτικά-Ηχομονωτικά Υλικά

Τα Μονωτικά υλικά συνεισφέρουν στη βελτίωση της θερμικής μας άνεσης και στην απομόνωσή μας από τους έντονους θορύβους της πόλης. Σε εμάς μπορείτε  να βρείτε μία μεγάλη γκάμα υλικών όπως:

 

  • Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS): παράγεται σε δύο τύπους τη λευκή και τη γραφιτούχα (γκρι). Έχει πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και μεγάλη αντοχή στις μεγάλες πυκνότητες παραγωγής της. Παρουσιάζει αντίσταση στην μετάδοση της φωτιάς, καθώς είναι αυτοσβενήμενη. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

 

  • Ο Πετροβάμβακας και ο Ορυκτοβάμβακας: είναι ινώδη μονωτικά υλικά, άκαυστα ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ καλές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης και ξηράς δόμησης ως ηχομονωτικό.

 

  • Η Εξηλασμένη Πολυστερίνη (XPS): Έχει πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, χαμηλή απορροφητικότητα νερού και καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Χρησιμοποιείται κατά κόρον για εξωτερική μόνωση υπογείων, μόνωση δομικών στοιχείων, δωμάτων, δαπέδων κ.α.

 

  • Τα Σύνθετα Θερμομονωτικά Πλακίδια Δωμάτων: αποτελούνται από το θερμομονωτικό υλικό, συνήθως εξηλασμένη πολυστερίνη και την τελική επιφάνεια, που μπορεί να είναι γρανιτοπλακάκι, ή αντίστοιχο υλικό. Χρησιμοποιείται συνήθως σε ανεστραμμένη μόνωση δώματος (όταν δηλαδή η υγρομόνωση προηγείται της θερμομόνωσης).

 

  • Το Διογκωμένο Πολυαιθυλένιο: έχει υψηλές αντικραδασμικές και θερμομονωτικές ιδιότητες. Έχει πάχος 2-8 χιλιοστά και μπορεί να εφαρμοστεί ως αντικραδασμικό, στεγανωτικό ή ηχομονωτικό στρώμα σε δάπεδα, τσιμεντοκονίες εξομάλυνσης κτλ.

 

  • Οι Πλάκες Ηρακλείτη (Heraklith – Ξυλόμαλλο): αποτελούνται από ίνες ξύλου, είναι διαμορφωμένες σε πλάκες και έχουν εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται συνήθως για επικάλυψη τοίχων, ή οροφών, προσφέροντας μία ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο.
monotika